Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen voor de Stichting verrichtte werkzaamheden.

De bestuurssamenstelling is ultimo 2017:

  • Drs. C.J. de Bruin RA (voorzitter)
  • D. van den Oever (secretaris-penningmeester)
  • M. van Dam
  • J.J. Luteijn
  • Dr. A. Nobel